HJK architecten

bureau 

HJK architecten

Een architectenbureau, gevestigd in Groningen, dat zijn staat van dienst ruim heeft bewezen sinds de oprichting in 1957. Eerst als Haykens & Jansma, later als architectenbureau bna Haykens Jansma Kremer bv.

Een goed georganiseerd team, geleid door Harry Nanninga en Cees Gelens, verleent op professionele en creatieve wijze diensten op het gebied van ontwerpen en realiseren van bouwprojecten zoals (sociale) woningbouwprojecten, woonzorgcomplexen, scholen, bedrijfsgebouwen en utiliteitsprojecten. Restauratieprojecten maken regelmatig onderdeel uit van het opdrachtenpakket evenals stedenbouwkundige verkenningen. Ons werkgebied strekt zich uit van de noordelijke provincies tot in het midden van het land.

Wij streven naar een goede dienstverlening en naar het leveren van kwaliteit.
Om dit te bereiken beschikken wij over actuele kennis van ontwerpen, bouwtechniek, directievoering, kostendeskundigheid, bouwmanagement en uitvoering. Berekeningen ten behoeve van energieprestatie, daglichttoetreding en ventilatie worden in bijna alle gevallen door ons gemaakt. Een meerjarenonderhoudsplanning en de daaraan gekoppelde begroting kan door deskundige medewerkers worden opgesteld.

HJK is een organisatie waarbinnen als team wordt gewerkt, maar waar ieder zijn eigen expertise heeft. Het bureau kan daardoor een gedifferentieerd architectuurbeeld presenteren. De opdrachtgever en de gebruiker nemen een centrale rol in binnen deze werkwijze.

Door rekening te houden met sociale, culturele, technische, duurzame en economische aspecten leveren wij een belangrijke bijdrage aan de samenleving.

Bezoek ook onze facebookpagina: www.facebook.com/hjkarchitecten
 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston